Dział B+R

DZIAŁ B+R

 

Wiedza oraz doświadczenie na obecnym poziomie nie w pełni nas satysfakcjonuje. Dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu programu ciągłego doskonalenia, dzięki któremu powstał dział badawczo-rozwojowy wprowadzający w życie innowacyjne pomysły.

Zrealizowane oraz planowane inwestycje zwiększające potencjał działu badawczego, pozwolą nam jeszcze szerzej spojrzeć na możliwość bardziej efektywnego wykorzystania opakowań a naszym klientom przyniosą zamierzone korzyści.

Wysoka skuteczność wprowadzanych przez nas rozwiązań bazuje na sprawdzonym modelu zarządzania przez projekt. Wynikiem dobrze przygotowanego projektu jest praca z optymalnym rodzajem folii Folpak Baranowski oraz przemyślanym i skutecznym modelem opakowania. Nasza strategia nie opiera się jedynie na sprzedaży produktów ale przede wszystkim na wiedzy, doświadczeniu i profesjonalnie oferowanym wsparciu technicznym. Współpracujący z nami Klienci mogą mieć pewność że zabezpieczają swój produkt w możliwie najlepszy sposób.

http://systemy-crm.net/wp-content/uploads/2011/02/klient1.jpg

Wszystkie wdrażane przez nas projekty opierają się na chętnie akceptowanym schemacie, w którym istotnymi punktami są kamienie milowe – ich osiągnięcie jest gwarancją profesjonalnie przeprowadzonego procesu. Adekwatnie do potrzeb projekty są modyfikowane, aby optymalnie dopasować je do oczekiwań Klientów.

KAMIENIE MILOWE PROJEKTU

Laboratorium

Laboratorium firmy FOLPAK funkcjonuje od 2006 roku i obecnie są w nim zatrudnione 4 osoby. Jego kierownikiem a zarazem twórcą wielu innowacyjnych koncepcji wdrożonych w firmie jest pani Edyta Girndt. Pod jej kierownictwem zespół laboratorium opracował już wiele unikalnych rozwiązań z zakresu produkcji folii polietylenowej. Z ważniejszych badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat wymienić możemy:

  1. Uszlachetnienie folii używanej w rolnictwie o aktywne składniki zapobiegające namnażaniu się grzybów w produktach rolnych.
  2. Uszlachetnienie folii używanej w rolnictwie o aktywne składniki odstraszające gryzonie.
  3. Opracowanie optymalnego składu surowców foliowych zwiększających odporność folii na promieniowanie UV i wiele innych.

Spisana i uporządkowania wiedza oraz doświadczenie Laboratorium firmy FOLPAK to niezwykle istotne know-how z punktu widzenia realizacji tej inwestycji.
Priorytetem działalności Laboratorium oraz komórki B+R jest droga do TQM.
Od kilku lat konsekwentnie realizowana jest strategia wdrażania kolejnych etapów systemów zarządzania jakością, zarówno w odniesieniu do samego zarządzania jak i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szeroko rozumianej polityki środowiskowej i odpowiedzialności społecznej.

W październiku 2014 zakupiony został sprzęt laboratoryjny wspomagający planowany rozwój technologii. Hot-tack, urządzenie do badania folii termokurczliwych, urządzenie do badania wsp tarcia,

Certyfikaty

Uzyskane przez pracowników firmy FOLPAK w zakresie systemów zarządzania jakością.

Rodzaj certyfikatu: Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008
Data uzyskania: lipiec 2012
Wydany przez: BSI Group Polska sp. z o.o.

Rodzaj certyfikatu: Audytor wewnętrzny systemów ISO 9001:2008 oraz BRC-IoP 4
Data uzyskania: marzec 2012
Wydany przez: TÜV SÜD Polska sp. z o.o.

Rodzaj certyfikatu: Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001.
Data uzyskania: luty 2010
Wydany przez: TÜV Nord Polska sp. z o.o.

Innym istotnym z punktu widzenia planowanej działalności firmy i przeprowadzenia niniejszej inwestycji aspektem jest wiedza i doświadczenie osób odpowiedzialnych za rozwój firmy i wdrażanie nowych produktów. Do zrealizowania przedmiotowej inwestycji powołany został doświadczony zespół zadaniowy koordynujący działania i wysiłki większej grupy osób.

 

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.